travel-amami

▶︎奄美大島移住歴6年 ▶︎アジアを中心に旅をした結果、奄美大島の大自然に見せられ移住 。奄美大島の観光地を全て周り知り尽くした 。▶︎奄美大島の観光と移住に役立つ情報を発信中▶︎Twitterではタイムリー情報を発信中